Skip to content
Bel 077 - 398 28 34

Valpartijen in huis voorkomen?

Door de vergrijzing komen er elk jaar meer 55-plussers na een valongeval op de Spoedeisende Hulp terecht. Huisartsen en specialisten worden in hun praktijk regelmatig geconfronteerd met de ingrijpende gevolgen van een ernstige val. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor valpreventie én voor de belangrijke rol die ergotherapie hierbij speelt.

Uit cijfers blijkt dat bij ouderen de kans op een valincident toeneemt. Hierbij zijn struikelen en uitglijden de grootste veroorzakers. Meer dan de helft van de letsels na zo’n ongeval is een breuk, vaak een pols- of heupfractuur.  Als gevolg hiervan kunnen mensen tijdelijk of voorgoed hun zelfredaamheid en mobiliteit verliezen.

De ergotherapeut besteedt bij valpreventie onder andere aandacht aan de mobiliteit, valangst en de veilige woonomgeving. Tijdens de behandeling wordt het risico op een valincident verkleind. Dit doet de ergotherapeut door

  • het vergroten van vaardigheden van de cliënt (b.v. op een veilige manier koffie naar de huiskamer brengen, veilig opstaan van een stoel),
  • Het aanleren van andere gewoontes (b.v. zittend douchen)
  • Het veranderen van de fysieke omgeving (b.v. weghalen van losliggende kleedjes of verbeteren van de verlichting)

Indien nodig kan de ergotherapeut ook adviseren in hulpmiddelen en woningaanpassingen. Zij is op de hoogte van de mogelijke vergoedingen en kan een eventuele aanvraag begeleiden.