Skip to content
Bel 077 - 398 28 34

Huisreglement Kr8

 • Dit reglement wordt aan iedere cliënt(e) overhandigd middels email bij de eerste afspraak en via deze website. Wij gaan ervan uit dat u zich conformeert aan onderstaand reglement. Dit reglement is van toepassing zolang u onder fysiotherapeutische behandeling bent en/of deelneemt aan een cursus of training.
 • Deelname aan activiteiten in de praktijk geschiedt op eigen risico.
 • U wordt verzocht uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan de fysiotherapeut. Check de naam van de aanvullende polis en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. De praktijk draagt niet de verantwoordelijkheid voor uw vergoeding voor fysiotherapie. De onderneming heeft afspraken met diverse zorgverzekeraars. Indien uw zorgverzekeraar (gedeeltelijk) niet vergoedt dan kunt u onze tarievenlijst in de wachtkamer raadplegen.
 • De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot:
  –  Kwaliteit dienstverlening: iedere therapeut is ingeschreven in het Centraal Kwaliteits Register Fysiotherapie.
  –  Klachten: De praktijk beschikt over een klachtenprocedure; op verzoek kunt u deze krijgen van uw fysiotherapeut.
  –  Privacy: Geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie richtlijnen. Tevens is uw privacy gewaarborgd met betrekking tot de wettelijke verplichtingen Bescherming Persoonsgegevens.
 • U wordt, vanuit hygiënisch oogpunt, verzocht bij ieder bezoek een handdoek mee te nemen. U wordt verzocht sportkleding en schone sportschoenen te dragen tijdens het oefenen in de oefenzaal.
 • Indien u verhinderd bent, wordt u verzocht de afspraak 24 uur voor de behandeltijd af te zeggen. Anders is de praktijk genoodzaakt de behandeling particulier in rekening te brengen.
 • De praktijk is nimmer verantwoordelijk voor de eigendommen van de cliënt.
 • De praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel, ongeval of daaruit voortvloeiende gevolgen.
 • U kunt ons 24 uur per dag berichten via e-mail info@kr8-horst.nl of via de website www.kr8-horst.nl
 • De praktijk hanteert geen wachtlijst en heeft als richtlijn dat binnen drie werkdagen na aanmelding het eerste consult zal plaatsvinden.
 • In het kader van de invoering van het Burgerservicenummer (BSN) in de zorg zijn wij verplicht om u voor of tijdens de eerste behandeling te identificeren aan de hand van een geldig wettelijk identiteitsbewijs, zoals een paspoort, een Nederlands rijbewijs, een Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands vreemdelingendocument. Bij reeds bekende patiënten geldt de vergewisplicht door herkenning of het stellen van enkele vragen.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Kr8.

Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?