Skip to content
Bel 077 - 398 28 34

(Pijn)klachten worden in de gezondheidszorg al chronisch genoemd op het moment dat ze langer dan 6 maanden aanwezig zijn of langer duren dan die je normaal bij de klachten zou verwachten. Dit wil dus niet altijd zeggen dat jij niet meer van je klachten af komt. Denk bijvoorbeeld aan rugklachten die regelmatig terugkomen of maar niet willen herstellen. Ook hier zijn nog mogelijkheden om je pijnklachten te beïnvloeden.

Chronische pijn is een aanhoudende pijn die je in het hele dagelijks leven beïnvloed. Je emoties, je fysieke mogelijkheden, kortom alles in het dagelijks functioneren. Deze pijn kan het gevolg zijn van letsel of een infectie, maar er kan ook een aanhoudende oorzaak voor de pijn zijn. Zoals een zenuwbeschadiging, aandoening van het gewricht zoals slijtage, of gevolgen van bijvoorbeeld kanker.

In alle situaties bepalen zowel de fysieke component als de mentale component deze pijnklachten. Zonder hersenen bestaat er geen pijn! Om deze chronische pijn te beïnvloeden dienen wij dus samen invloed uit te oefenen op zowel ons denken (hersenen) als de fysieke kant.

De pijnklachten die je kunt ervaren bij chronische pijn kunnen zeer uiteenlopend zijn. Sommige voelen een scherpe of stekende pijn, de ander een brandend of doffe pijn. Deze pijn kan gedurende de dag redelijk gelijk blijven of juist toenemen gedurende de dag of bij inspanning.

Ergotherapie

Ergotherapie kan de pijnklachten niet voor je oplossen. Wel kunnen we samen met jouw kijken hoe je naar tevredenheid je dag kunt invullen ondanks de pijnklachten. Hoe je je zelfstandigheid kunt vergroten, of de taken die je uit wilt voeren toch weer kunt doen, je weer deel kunt nemen aan sociale activiteiten. Verder kan de ergotherapeut je observeren tijdens activiteiten om te bekijken of we in de houdingen of in je omgeving/situatie nog iets kunnen optimaliseren om zo de pijnklachten te minimaliseren. De ergotherapie kan ook bestaan uit het in kaart brengen van de belasting belastbaarheid om zo in een goede balans te komen om de pijnklachten beheersbaar te houden.

We kunnen je helpen met de volgende specialismen