Skip to content
Bel 077 - 398 28 34

De medische term voor een beroerte is CVA, wat staat voor cerebrovasculair accident. Letterlijk betekent dit: een ‘ongeluk’ in de bloedvaten van de hersenen. Hierbij raakt het hersenweefsel beschadigd. Jaarlijks krijgen ongeveer 30.000 Nederlanders een beroerte. Bij 80% van de mensen gaat het om de afsluiting van een bloedvat, bij 20% om een bloeding.

De klachten na een beroerte

Een beroerte kan de veel lichamelijke gevolgen hebben. Enkele voorbeelden zijn:

  • Problemen met lopen;
  • Moeite om het evenwicht te bewaren;
  • Een arm die niet ‘meewerkt’;
  • Problemen met praten.

Naast lichamelijke gevolgen kan een beroerte ook voor psychosociale problemen zorgen, doordat je gedrag en karakter zijn veranderd. Welke problemen je krijgt en hoe erg die problemen zijn, is afhankelijk van de beschadiging aan je hersenweefsel.

Het is belangrijk dat er zo snel mogelijk gestart wordt met therapie nadat je een CVA hebt doorgemaakt. Dit start vaak al in het ziekenhuis en wordt daarna voortgezet in bijvoorbeeld een revalidatiecentrum of in een praktijk zoals bij ons.

Fysiotherapie

Het belangrijkste doel van de fysiotherapie na een CVA is dat je leert om allerlei dagelijkse activiteiten weer zelf te doen. We maken samen doelen en gaan hieraan werken. Vaak starten we in de thuissituatie omdat het belangrijk is dat je daar weer zo veel mogelijk jouw activiteiten zelfstandig kunt uitvoeren.

In hoeverre dit lukt, is in het begin vaak moeilijk te voorspellen, zeker wanneer de beroerte nog niet zo lang geleden heeft plaatsgevonden. Wel weten we dat intensief oefenen belangrijk en is het dus ook belangrijk dat jij zelf probeert te oefenen naast de therapie die je krijgt.

Ergotherapie

Mensen die om welke reden dan ook te maken krijgen met een CVA, of dit nou bij de persoon zelf is of iemand in de directe omgeving, ervaren dit vaak als een ingrijpende verandering in hun leven. Hun hele leven staat in één keer op zijn kop. Activiteiten die normaal gesproken vanzelf gaan, lukken opeens niet meer of gaan heel moeizaam. Vanaf dat moment kan ergotherapie al ingeschakeld worden. De ergotherapeut zal tijdens een intakegesprek zoveel mogelijk informatie inwinnen over: wanneer het letsel is ontstaan, hoe het is ontstaan, wat de gevolgen zijn en wat je graag zou willen bereiken. Samen met jou en je directe naasten ontwikkelt de ergotherapeut vervolgens een behandelplan, waarbij ernaar wordt gestreefd om jou weer zo goed en zelfstandig mogelijk de dagelijkse activiteiten uit te laten voeren.

Met ergotherapie kijken wij hoe jij je leven weer zo goed mogelijk kunt oppakken en de activiteiten weer zo optimaal mogelijk kunt uitvoeren. Wanneer je bijvoorbeeld door een CVA verlamd bent geraakt aan één kant, dan is het eerste doel om door training functie terug te winnen, mocht dit toch uitblijven, dan gaan wij samen met je op zoek naar oplossingen door bijvoorbeeld alles met de andere kant te doen. Ook kijken wij of er hulpmiddelen ingeschakeld kunnen worden waardoor de zelfredzaamheid vergroot kan worden.

De ergotherapeut heeft ook een grote adviserende rol voor cliënt en omgeving.

Onze specialisten

Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?