Skip to content
Bel 077 - 398 28 34

Een arbeidstherapeut analyseert de relatie tussen de klachten van individuele werknemers en hun werkomgeving. Hierbij wordt gelet op arbeid gerelateerde problematiek, arbeidsrelevante problematiek, werkgever relevante problematiek en taakrelevante problematiek. Hoofddoel van de arbeidstherapeut is om de werknemer weer optimaal te laten functioneren in zijn of haar werk.

Wat kan een arbeidstherapeut voor jouw bedrijf betekenen?

 • Analyseren gezondheidsprobleem (arbeidstherapeutisch consult)
 • Werkplekonderzoek (advies fysieke ergonomische aspecten van de werkplek)
 • Advies / voorlichting
 • Bedrijfsfitness (curatief gericht) / medische fitness (preventief gericht)
 • Verzorgen arbeid fysiotherapeutisch spreekuur (eventueel in het bedrijf)
  – Vroegtijdige signalering en snelle interventie
  – Gerichte advisering naar de medewerker
  – Gerichte indicatiestelling (bijvoorbeeld beloop afwachten, doorverwijzen naar bedrijfsarts)
  – Nader onderzoek (bijvoorbeeld werkplekonderzoek, fysieke intake, enzovoorts)

Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met onze arbeidspecialisten.