Skip to content
Bel 077 - 398 28 34

NAH, niet aangeboren hersenletsel is een begrip dat veel voorkomt en waar veel mensen mee te maken krijgen. Het zet je leven en die van je omgeving volledig op zijn kop. Er komt zoveel op je af en het voelt vaak alsof je weer opnieuw moet beginnen.

Wat is NAH?

NAH staat voor niet aangeboren hersenletsel en is ontstaan na de geboorte. NAH kan ontstaan zijn door verschillende oorzaken, namelijk: door een hersenbloeding, een herseninfarct, een ongeluk of ziektes als tumoren of een hersenvliesontsteking. Hierbij kunnen verschillende gebieden van de hersenen worden aangedaan. Ieder gebied in de hersenen stuurt een deel van het lichaam aan. Denk bijvoorbeeld aan het gebied dat de armen en benen aanstuurt. Wanneer dit door NAH wordt aangetast, kan het zo zijn dat dit gedeelte van de armen en benen verlamd raakt. Maar ook de gebieden die verantwoordelijk zijn voor het cognitieve gedeelte kunnen worden aangetast door NAH. Hierdoor kunnen problemen ontstaan bij de spraak, de taal en het zien. Maar het komt ook vaak voor dat mensen problemen ervaren bij het plannen, prikkelverwerking, organiseren, concentratie en vermoeidheid. Het is dus heel afhankelijk welk gedeelte van de hersenen is aangedaan en welke klachten hierdoor ontstaan. Daarom is elke situatie anders en moet er heel specifiek naar de persoon, de situatie en de klachten worden gekeken om de juiste behandeling hierop af te kunnen stemmen.

Wat kan ergotherapie betekenen bij NAH?

Mensen die om welke reden dan ook te maken krijgen met NAH, of dit nou bij de persoon zelf is of iemand in de directe omgeving, ervaren dit vaak als een ingrijpende verandering in hun leven. Hun hele leven staat in één keer op zijn kop. Activiteiten die normaal gesproken vanzelf gaan, lukken opeens niet meer of gaan heel moeizaam. Vanaf dat moment kan ergotherapie al ingeschakeld worden. De ergotherapeut zal tijdens een intakegesprek zoveel mogelijk informatie inwinnen over: wanneer het letsel is ontstaan, hoe het is ontstaan, wat de gevolgen zijn en wat je graag zou willen bereiken. Samen met jou en je directe naasten ontwikkelt de ergotherapeut vervolgens een behandelplan, waarbij ernaar wordt gestreefd om jou weer zo goed en zelfstandig mogelijk de dagelijkse activiteiten uit te laten voeren.

Met ergotherapie kijken wij hoe jij je leven weer zo goed mogelijk kunt oppakken en de activiteiten weer zo optimaal mogelijk kunt uitvoeren. Wanneer je bijvoorbeeld door NAH verlamd bent geraakt aan één kant, dan is het eerste doel om door training functie terug te winnen, mocht dit toch uitblijven, dan gaan wij samen met je op zoek naar oplossingen door bijvoorbeeld alles met de andere kant te doen. Ook kijken wij of er hulpmiddelen ingeschakeld kunnen worden waardoor de zelfredzaamheid vergroot kan worden.

De ergotherapeut heeft ook een grote adviserende rol voor cliënt en omgeving.

Niet zichtbare gevolgen van NAH en ergotherapie

Naast de zichtbare gevolgen (denk bijvoorbeeld aan verlamming in benen of armen) kunnen NAH-patiënten ook te maken krijgen met niet zichtbare gevolgen. Dit kan soms moeilijk zijn om aan de directe omgeving uit te leggen. NAH-patiënten lopen daarom vaak tegen onbegrip aan. De ene dag verloopt vaak ook anders dan de andere dag. Klachten als moeite bij concentratie, vermoeidheid, overprikkeld raken en vergeetachtig zijn komen veel voor. Ook hier kan ergotherapie veel in betekenen. We kunnen uitleggen waarom dit gebeurt, wat er aan de hand is en hoe de cliënt en de omgeving hiermee om kan gaan. We kunnen de klachten helaas niet wegnemen, maar we kunnen wel handvatten geven om hiermee om te gaan en nog zoveel mogelijk uit het leven te kunnen halen zonder continu over grenzen heen te gaan en dit vooraf te herkennen. We kijken hierbij naar hoeveel energie je op een dag hebt en hoe dit zo goed mogelijk verdeeld kan worden.

Onze specialisten

Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?